İklim değişikliği ile mücadele için acil eylem zamanı

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), küresel ölçekte ve Türkiye’de iklim değişikliği etkilerinin “giderek derinleştiğine” dikkat çekerek, “İklim değişikliği ile mücadele için acil eylem zamanı” çağrısı yaptı.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD)  yapılan açıklamada, “Hem küresel ölçekte hem de ülkemizde iklim değişikliğinin etkileri giderek derinleşiyor. İklim değişikliği ile mücadele amacıyla toplumun tüm kesimlerinde giderek artan duyarlılık, kurumların ve devletlerin etkili bir politika oluşturmasına ve yol haritasını kararlı bir şekilde uygulamasına ivme kazandırıyor” denildi ve şu konuların altı çizildi:

“Etkilerini giderek artan ölçüde ve birçok alanda hissettiğimiz iklim değişikliğinin dünya gündeminin en önemli sorunlarından biri haline geldiği bir dönemde bulunuyoruz.  Bu itibarla, TÜSİAD olarak, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik önemli bir mutabakatın ürünü olan Paris Anlaşması’nı stratejik öncelik olarak benimsiyoruz.

Bilimsel temeller üzerine inşa edilen, politikalar arası tutarlılığı ve bütüncüllüğü sağlayan, katılımcılıkla hazırlanmış, uygulanabilir tedbirler içeren bir yol haritasının kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kritik öneminden hareketle, iklim değişikliği ile mücadele konusunu çalışma alanlarımız içinde öncelikli olarak konumlandırıyoruz.

Stratejik bir öncelik olarak benimsediğimiz Paris Anlaşması’nın ve bugün (23 Eylül9 gerçekleşen BM İklim Eylemi Zirvesi’nin somut eylem planları hedeflerine ulaşılmasında ulusal ve uluslararası tüm paydaşların çabasını ve yapıcı katkısını çok önemli görüyoruz. Düşük karbonlu kalkınma modeline geçişi öneren ve bu yönde ülkemizde ihtiyaç duyulan  politika önerilerini içeren 2017 yılında yayınladığımız TÜSİAD İklim Değişikliğiyle Mücadele Tutum Belgesi’ni bu vesileyle kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz.

Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde iklim değişikliği ile mücadele yönünde çabamızı daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Hükümetlerin yanı sıra, iş dünyasında da iklim değişikliğinin getirdiği risklere karşı duyarlılık önemli bir seviyeye ulaşmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde iklim değişikliğiyle mücadeleyi merkeze alan bir ekonomik dönüşümün kararlı bir şekilde değerlendirmeye alınması ihtiyacı vardır.

Döngüsel ekonomi, günümüzün sürdürülemez kaynak tüketiminden sıyrılmak adına uygulanabilir ve ölçeklenebilir fırsatlar sunmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu iklim kuşağı değerlendirildiğinde düşük karbonlu kalkınmayı ve iklim değişikliğine karşı direnci artırmayı hedefleyen politikalar üzerinde odaklanılmalıdır. Bu çerçevede, kamu ve özel sektörün ekosistemlerini ve iş yapma modellerini kaynak verimliliğine ve düşük karbon ekonomisine entegre edebilecek potansiyeli ortaya çıkaracak düzenlemeler üzerinde tüm paydaşlarca çalışılmalıdır.

Bu anlayışla TÜSİAD olarak, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele konusunda kararlı bir şekilde ulusal politikalarını oluşturması, uygulama sürecini etkili bir şekilde devam ettirmesi sürecini kararlılıkla destekliyoruz. Bu süreçte, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye’nin konumuna yönelik girişimlerin tüm paydaşların katkısıyla ve kararlılıkla sürdürülmesini kritik önemde görüyoruz.

Bu Tutum Belgesi, TÜSİAD Yönetim Kurulu’nun 9 Şubat 2017 tarihli Kararı ile oluşturulan Görev Gücü tarafından, iklim değişikliği ile mücadele sürecinde gündemdeki temel konularda TÜSİAD anlayışının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla hazırlanmış ve Belge 7 Eylül 2017 tarihli TÜSİAD Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.”

Tutum Belgesinin çerçevesi şu şekilde belirlendi:

“A. Uluslararası Platformlarda Türkiye’nin Konumlanması ve Müzakere Gücünün Artırılması

  1. Paris Anlaşması
  2. Müzakere Gücünün Etkinleştirilmesi

B Düşük Karbonlu Geleceğe Hazırlık

  1. İzleme, Raporlama ve Doğrulama (İRD)
  2. Finansman Kaynakları ve Destek Mekanizmaları
  3. Karbon Ekonomisinin Yönetimi
  4. Düşük Karbonlu Enerji Arz Portföyü
  5. Enerji Verimliliği.”

TÜSİAD İklim Değişikliğiyle Mücadele Tutum Belgesi linki: https://tusiad.org/tr/cevre-iklim-degisikligi-cg/item/9933-iklim-degisikligiyle-mucadele-alaninda-tusiad-tutum-belgesi

Kontrol edin

Gübre, buğday üretimini en az yüzde 40 arttırıyor

Toros Gübre, dünyada her geçen gün azalan tarım alanlarına dikkat çekerek gübre kullanımının üretim üzerindeki …