Fuarlara ilgi son beş yılın en yüksek seviyesinde

Önemli coğrafi farklara rağmen dünyanın dört bölgesinde 2019’da daha fazla ciro bekleniyor. Aralarında çok sayıda Avrupalı şirketin de olduğu artan sayıda şirket, işlerini yeni ülkelere ve bölgelere taşıyor. Değişen bölgesel önceliklerle birlikte fuar sektörü, genç katılımcıları çekebilmek adına fuarlarda bir “eğlence” bileşenin olmasının gerektiğinin farkında.

Kai_Hattendorf_bbm31Kai Hattendorf 
UFI Genel Müdürü
Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI), “Küresel Fuar Endüstrisi Barometre” araştırmasını yayınladı. Sektörün nabzını tutan bu önemli araştırma, küresel ve bölgesel eğilimleri raporlamasının yanı sıra bu sene aralarında ilk defa Japonya olmak üzere 19 pazarın profillerini işliyor. Veriler, 2018 ortası ile 2019’un sonu arasındaki her bir dönem için, dört küresel bölgedeki şirketlerin çoğunun Brüt Ciro artışına işaret ettiğini göstermektedir. Bu pozitif görünüm özellikle Asya / Pasifik ve Orta Doğu / Afrika bölgelerinde güçlü. Bu bölgelerde son beş yılın en yüksek seviyeleri kayıt edildi. Ancak Barometre’nin son sayılarında çok yüksek artışlar kaydeden Amerika ve Avrupa’da, şimdi daha az şirket eskisi kadar güçlü bir büyüme bekliyor.

Dünya genelinde, endüstri liderleri için ulusal veya küresel seviyedeki ekonomik endişeler en önemli konu olurken bunu sektördeki rekabet, iç zorluklar ve dijitalleşme takip ediyor. Çok sayıda şirket, fuar endüstri faaliyetlerinin klasik yelpazesinde (yer/organizasyon/hizmetler) veya mevcut ürün portföylerinin dışında veya her iki alanda yeni faaliyetler planlıyor. Ayrıca sayıları gitgide artan şirketler, dünyanın farklı yerlerine yayılmaya çalışıyor.

Rapor, fuar endüstri liderleri ile ziyaretçiler arasında, fuarlarda “eğlence” bileşeni geliştirme ihtiyacına yönelik görüş arasında net ilişkiyi gösterdi – UFI ve EXPLORI’nin ürettiği “Küresel Ziyaretçi Görüşleri” raporunda da ifade edilmişti. En uygun eylemler gerçekten de benzer şekilde seçilmiştir. Barometrenin 22. sayısı, UFI’nin yarıyıllık endüstri araştırmasına yeni bir ortak ekledi: JEXA (Japan Fuar Birliği) ve araştırma, şirket tiplerine ve 19 ayrı pazar profiline göre bölünmüş, endüstri verilerine genel bir bakış sunmaktadır. Bu sayının verileri, 53 ülke ve bölgeden 302 katılımcıdan gelen görüşlere dayanmaktadır.

UFI Genel Müdürü /CEO’su Kai Hattendorf, “Veriler, fuar endüstrisinin bir bütün olarak küresel olarak büyümeye devam etmeye hazır olduğunu, ancak çeşitli pazarlarda ve bölgelerde engeller öngördüğünü gösteriyor. Daha fazla şirket, özellikle de olgun pazarlardaki şirketler, kendi iç pazarlarındaki ekonomik gelişme potansiyel risklerini önlemek için coğrafi olarak genişlemeye odaklanıyor,” dedi. Hattendorf ayrıca, “Bununla birlikte daha fazla eğlence veya deneyim odaklı etkinlikler için yükselen ziyaretçi taleplerine cevap vermek için fuarların nasıl geliştirileceğine dair tek bir formül yoktur. Barometrenin bu sayısında ayrıntılı bir şekilde incelenen 19 pazar, bununla ilgili farklılaşan yaklaşımları gösteriyor. Bu ülkeler ve pazar profilleri, barometreyi benzersiz kılıyor,” dedi.

Ekonomik gelişmeler
Bir önceki yıla göre ciroya ilişkin olarak, dünya genelindeki şirketlerin yüzde 74’ü 2018’in 2. yarısında bir artış olduğunu açıkladı. 2019’in ilk yarısında şirketlerin yüzde 63’ü, ikinci yarısında ise şirketlerin yüzde 69’u artış bekliyor.

Çok sayıda pazar, 2019 için bu puanların ötesinde bir performans bekliyor: Brezilya, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Meksika, Tayland, Ortadoğu ve İngiltere. Aynı zamanda Güney Afrika’da üst seviyede bir belirsizlik varken bunu Avustralya, Japonya ve Makau’daki düşüşlerin eşlik etmesi bekleniyor.

Faaliyet kârları noktasında dört bölgenin her birinde şirketlerin yüzde 80’i 2018’de iyi bir performans gösterirken bu şirketlerin yüzde 30 ila 40’ı 2017’ye göre artış ilan etti. Böylesine bir artış ilan eden şirketlerin en büyük kısmı Meksika (yüzde 62), İtalya (yüzde 56), İngiltere (yüzde 55) ve Endonezya’da (yüzde 50) görüldü.

Öncelikli İş Konuları
Şirketlerin gelecek yıl kendileri için en önemli konu başlıkları olarak şunları söyledi: “Dâhili piyasanın durumu” (şimdiki araştırmada yüzde 25, altı ay öncekine göre yüzde 1’lik artış), “Küresel ekonomik gelişmeler” (yüzde 20, yüzde 2’lik artış), “Endüstri içindeki rekabet” (yüzde 19, yüzde 1’lik artış) ve “İç zorluklar” (yüzde 15, yüzde 2’lik artış).

“Küresel ekonomik gelişmeler” Amerikalılar için dünyanın geri kalanına göre daha az önemli bir başlık olurken “endüstri içindeki rekabet” Asya-Pasifik ülkeleri için daha önemli bir konu oldu.

Bir Etkinliği Daha Eğlenceli Kılan Nedir?
Araştırmada fuarların “eğlence” bileşeni de ele alındı. Bu konu UFI ve EXPLORI’nin yaptığı “Küresel Ziyaretçiler Görüşleri”nda özellikle genç katılımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkmıştı. Sonuçlar, fuar katılımcısı şirketler ile ziyaretçiler görüşleri arasında bir uygunluk göstermişti. En önemli konular benzer çıkmıştı. “Konuşmalar ve sunumlar farklı şekillerde sunuldu” (ziyaretçiler yüzde 42, bu araştırmada yüzde 40), “Sanal Gerçeklik gibi yeni teknolojiler” (ziyaretçiler yüzde 34, bu araştırmada yüzde 28) veya “gayri resmi tanışma” (ziyaretçiler yüzde 29, bu araştırmada yüzde 37).

Barometre ayrıca, sergilere eğlence öğeleri eklemek için tercih edilen yöntemlerle ilgili bölgesel öncelikleri vurguladı. Asya/Pasifik ve Amerika’da “Konuşmalar ve ziyaretçiler farklı şekillerde sunuldu” en çok desteği alan konu oldu. Avrupa’da ise “İnteraktif / Kitlece Oluşturulmuş İçerik” en çok desteği aldı. Ortadoğu ve Afrika’da “Sanal Gerçeklik gibi yeni teknolojiler” en ilgili konu olarak gözüktü.

Stratejik Öncelikler
Faaliyet yelpazesi açısından, çok sayıda şirket, fuar endüstri faaliyetlerinin klasik yelpazesinde (yer/organizasyon/hizmetler) veya mevcut ürün portföylerinin dışında veya her iki alanda yeni faaliyetler planlıyor. Ortadoğu ve Afrika’da yüzde 72, Asya/Pasifik’te yüzde 78 ve Amerika ile Avrupa’da yüzde 88.

Coğrafi genişleme açısından, ortalama olarak on şirketten dördü yeni ülkelerde operasyon geliştirme niyetinde olduğunu açıkladı. Bölgesel açıdan, Avrupa ve Amerikalılar bir önceki yıla göre bu noktada en büyük artışın görüldüğü yerler oldu. Avrupa’daki şirketlerin yüzde 51’i, en azından ek bir ülkede faaliyet göstermeyi planlıyor (geçen yıldan bu yana yüzde 12’lik bir artış). Amerika’da ise bu oran yüzde 41’dir (bir önceki yıla göre yüzde 11’lik artış).

Kontrol edin

Fırıncılık, Makarna ve Bisküvi Endüstrisinde Pişirme Teknolojileri

Ekmek ve bisküvi için pişirme üretimin son ve en önemli evresidir. Ekmek üretim aşamalarının sonuncusu …