Fırıncılık, Makarna ve Bisküvi Tesislerinde Enerji Tasarrufu ve Verimlilik

Sanayide enerji verimliliği rekabet gücü açısından çok önemlidir. Ancak enerji verimliliği çalışmaları salt enerji tüketim faturalarındaki düşüş ile değil, rekabet koşullarını iyileştirebilecek tüm faaliyetlerle birlikte kapsamlı olarak ele alınmalıdır. Sanayide enerji verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, iklim şartları ve çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalışmalar yapılmalıdır.enerji2

Enerjinin verimli kullanımı, gerek ülkemizde gerekse dünyada üzerinde önemle durulan konulardan biridir. Enerji üretimi ve kullanımının, hava kirliliği, sera gazı etkisi ve ekosisteme etkileri gibi birçok çevresel etkisi vardır. Uluslararası enerji ajansının raporuna göre enerji üretiminden kaynaklanacak CO2 emisyonunun 2030 yılında, 2005 yılına göre %49 artacağı ve birçok ülkenin orta ve uzun vadede yüksek enerji fiyatı ile karşı karşıya kalacağı ifade edilmiştir. Endüstriyel işletmeler açısından bakıldığında, verimliliği arttırıcı çalışmalar yakıttan tasarruf sağlamakta, kaynakların verimli kullanımına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Enerji verimliliğinin arttırılması, ısıl kayıpların yerlerinin ve miktarlarının belirlenmesi ile mümkün olmaktadır.

Sanayide enerji verimliliği çalışmaları salt enerji tüketim faturalarındaki düşüş ile değil, rekabet koşullarını iyileştirebilecek tüm faaliyetlerle birlikte kapsamlı olarak ele alınmalıdır.Ancak, bu şekilde katma değeri yüksek üretim ve iyi rekabet koşullarına ulaşılarak enerji yoğunluğu azaltılıp, gerçek enerji verimliliği sonucuna ulaşılabilir.

Sanayide enerji verimliliği uluslararası rekabet gücü açısından çok önemlidir. Sanayide enerji verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, iklim şartları ve çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca elektrik tüketimini miktar ve zaman yönünden etkileyecek, uygulama ve değerlendirme çalışmaları da yürütülmelidir. Bu çalışmalar talep yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Üç yöntemle yapılan talep yönetimi çalışmalarının herhangi biri veya birkaçı bir arada uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerden birincisi olan teknik önlemler; yüksek verim sağlayan aydınlatma, yüksek verimli motorlar, soğutma sistemleri, bina yalıtımı gibi alanları içerir. İkinci yöntem bilgilendirme olup, hazırlanan teknik belgelerle kullanıcıların bilgi eksikliği giderilmelidir.

Fırıncılık, bisküvi ve makarna sektörü de dahil sanayi işletmelerinde enerji verimliliği için alınacak bazı önlemler şunlardır:

* Proses aydınlatmasında fl oresan ve civa buharlı lambaları,
yüksek basınçlı sodyum lambalarla değiştirin.
* Gece de çalışan işletmelerde daha az insanın girip
çıktığı bölümlerdeki iklimlendirme ünitelerini ayarlayın.
* Gerekmediği zamanlarda egzost fanlarını, fırınları, motorları
vb. kapatın.
* Kompresör hava girişlerinin sıcak ekipman odaları yerine
daha soğuk yerlerden olmasını sağlayın.
* Buhar ve basınçlı hava kaçaklarının işletmeye maliyeti
çok pahalıdır. Düzenli auditlerle ortaya çıkarılmalıdır.
* Yanma havasının kalbi olan hava fazlalık katsayısının
dikkatli kontrolü, önemli enerji tasarrufu sağlar.
* İşletme tarife yapısına ve güç faktörüne göre güç faktörü
iyileştirmesi ile büyük tasarrufl ara ulaşılabilir.
* Proses hatları ve tankların yalıtımı ile önemli tasarrufl ar
elde edilebilir.
* Özellikle yeni uygulamalar söz konusu olduğu zaman
enerji verimli motorların kullanılması, kendini kısa sürede
amorti eder.
* Şayet basınçlar fazla tasarlanmışsa, basıncın azaltması
prosesi ısıtmayacaktır ve büyük tasarrufl ar söz konusudur.
* Endüstriyel tesisler genellikle yetersiz olarak yalıtılır.
Uygun yalıtım büyük kazanç demektir.
*Ekipmanların zamanlamasında yapılabilecek küçük
değişimler talep yüklerini önemli oranda azaltır.

Kontrol edin

unlumamul_katkimaddeleri1

Fırıncılık, Makarna ve Bisküvi Endüstrisinde Katkı Maddelerinin Kullanımı

“Hızla artan dünya nüfusu ve iklim değişikliği gıdaya ulaşmada sıkıntılara yol açıyor. Yetersiz beslenmeden dolayı …