Fırıncılık, Makarna ve Bisküvi Tesislerinde Ambalaj ve Depolama

Firmalar için sessiz satıcı olarak da anılan ambalaj, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. İnsanların yoğun çalışma temposunda yemeye, içmeye ve alışverişe ayırdıkları sürenin kısıtlı olması, kullanım ve taşıma kolaylığı nedeniyle ambalajlı ürünler tercih edilmektedir. Gelişen ülkelerde ambalajlı ürün tüketimi, gelişmemiş ülkelere oranla daha yüksektir. Ürünün koruyucusu olan ambalaj, çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur ve ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını ve depolama kolaylığı sağlar. Önemli bir görevi de taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlamasıdır. Üzerinde yazılı olan ağırlık, fiyat, üretim tarihi, son kullanım tarihi, ürünün içeriği, üretici firmanın adı, kullanım açıklaması gibi bilgiler, tüketiciye ve satış yapana büyük kolaylık sağlar. Ancak dünyanın birçok yerinde ambalajın hoyratça kullanılması çevreye verdiği zararları beraberinde getiriyor.

shutterstock_251308009

Ambalaj bir ürünün giysisidir. Ürününüz ne kadar iyi olursa olsun giysisi iyi değilse satmanız zor olacaktır. Tarım ve gıda ürünleri ile diğer gıda dışı ürünlerin pazarlanmasında, özellikle ihraç mallarında ambalaj giderek önemli bir yer tutmaktadır. Ambalaj ürünün tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını sağlar, depolama kolaylığı yaratır. Önemli bir görevi de taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlamasıdır.
Yaklaşık olarak 150 yıl önce Alman Bosch Packaging firmasıyla profesyonel olarak başlayan dünya ambalaj sektörü hızla büyüyor. 2016 yılında 40 milyar dolara ulaşan dünyada ambalaj makineleri sektörünün 2023 yılına kadar yılda ortalama yüzde 6,6 büyüyerek 62 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması tahmin ediliyor.

40 milyar dolarlık küresel makine paketleme sektörünün yüzde 63’ünü gıda ve içecek sektörü oluştururken yüzde 12,9’luk kısmını ise ilaç sektörünü kapsıyor. Yani paketleme makinesi üretiminin 25 milyar dolarlık kısmı gıda ve içecek sektörüne yönelik. Bu devasa büyüklüğe sahip ambalaj makineleri sektöründen en fazla payı Almanya alıyor. Açık ara önde olan Almanya, sektörün üçte birini tek başına domine ediyor. Almanya bu sektördeki ihracatın yüzde 50’sini Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor.

Nüfusun hızla arttığı Asya ve Afrika ülkeleri sektör için gelişmeye açık pazarlar olarak görülüyor. Ambalaj makineleri sektörü Asya pazarın 2017 yılında yüzde 18 oranında büyüme sağlarken Afrika ülkelerinde ise son 10 yılda 2 kat gelişme sağladı. Hindistan ve Amerika pazarları da sektör açısından gelecek vadediyor.

Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşması bekleniyor. Artan nüfusla birlikte işlenmiş ve ambalajlanmış gıdaya olan talebin daha da artması bekleniyor. Bu artış gıda ambalaj makineleri sektörünü geleceği olan bir pazar haline getiriyor. Dolayısıyla paketleme ve işleme ekipmanı ve ambalaj malzemesi için de bir artış olacağı tahmin ediliyor.

Son birkaç yılda, dünya genelinde yerel ve ulusal hükümetler, ambalaj atığının giderek artan sorunlarıyla başa çıkma stratejileri geliştiriyor. Bu önerilen mevzuatların bir kısmı, özellikle plastik ve kâğıt bazlı ambalaj üreticileri için ambalaj endüstrisi için geniş kapsamlı etkilere sahip olacaktır. Bu politikalar tüm küresel endüstri üzerinde dalgalanma etkisi olabilir. Küresel olarak, giderek artan sayıda ülke, belirli ambalaj malzemelerinin kullanımını azaltmak, caydırmak veya yasaklamak için yasalar ve politikalar getirmektedir. Sadece gelişmiş ülkeler değil Afrika ve Asya’daki birçok gelişmekte olan ülke de dahil oluyor. Ülkemizde de yakın zamanda marketlerde poşet kullanımını azaltmak için yasakların devreye gireceğini biliyoruz. Bir ülkede yapılan ambalaj düzenlemeleri, tüm ambalaj değer zincirini küresel ölçekte olumsuz veya olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Kısıtlayıcı politikalar ve düzenlemeler, ambalaj tedarik zincirinde geniş kapsamlı ve hatta istenmeyen bir etki yaratabilir.

Kontrol edin

unlumamul_katkimaddeleri1

Fırıncılık, Makarna ve Bisküvi Endüstrisinde Katkı Maddelerinin Kullanımı

“Hızla artan dünya nüfusu ve iklim değişikliği gıdaya ulaşmada sıkıntılara yol açıyor. Yetersiz beslenmeden dolayı …