Dünya Ekmek ve Unlu Mamuller Pazarı

Ürün inovasyonları ve sağlıkla ilgili gelişen trendler neticesinde özellikle tam tahıllı, lif oranı yüksek, Omega 3 içerikli ekmeklere olan talebin artması beklenmektedir. Fakat alternatif gıdalar ve farklı fırıncılık ürünleri geliştirildikçe geleneksel ekmek tüketimindeki artış da yavaşlayabilir. Tüketicilerin daha çok doğal, her an ulaşılabilir ve sağlıklı ürünlere yönelerek, ev dışı tüketimi artırdığı ise bilinen bir gerçek.

DUNYA EKMEK

Diğer gıdalara kıyasla tüm dünyada insanoğluna tek başına en çok besin maddesi sunabilen gıda, buğday ekmeğidir. Karbonhidrat, protein, B ve E vitamini kaynağı olan ekmek, özellikle gelişmiş ülkelerde her geçen yıl daha çok üretilmektedir. Ekmeğin farklı türlerine yönelik talep her geçen gün artmaktadır. Etnik ekmek diye adlandırabileceğimiz, bölgelerin kendi coğrafyasına özgü lezzetlerle harmanlanmış ekmek çeşitleri bugün endüstriyel üretim sayesinde daha fazla alana yayılmakta ve daha fazla tüketiciye ulaşabilmektedir. Yulaflı, kepekli ve yağlı tohumlar ile hazırlanmış ekmek çeşitlerine yönelik talep artmaktadır. Bunun yanı sıra paketlenmiş ve dilimlenmiş ekmekler de Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede daha fazla tercih edilir olmaktadır.

Ürün inovasyonları ve sağlıkla ilgili gelişen trendler neticesinde özellikle tam tahıllı, lif oranı yüksek, Omega 3 içerikli ekmeklere olan talebin artması beklenmektedir. Fakat alternatif gıdalar ve farklı fırıncılık ürünleri geliştirildikçe geleneksel ekmek tüketimindeki artış da yavaşlayabilir. Tüketicilerin daha çok doğal, her an ulaşılabilir ve sağlıklı ürünlere yönelerek, ev dışı tüketimi artırdığı ise bilinen bir gerçek.

DÜNYA EKMEK VE UNLU MAMULLER ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
İngiltere’de ekmek ve unlu mamul üreticilerini temsil eden The Federation of Bakers’ın yayımladığı bilgiye göre; 2010 yılında Avrupa Birliği’ne bağlı 27 ülkede yapılan bir araştırmada, Avrupa’nın yaklaşık 32 milyon tonu bulan ekmek pazarına sahip olduğu belirtilmektedir. Ekmek üretimi birçok Avrupa ülkesinde stabil ilerlemektedir. Fakat Birleşik Krallık ve Almanya gibi bazı ülkelerde yüzde 1 ve 2 oranında bir düşüş görülmektedir.

AB üyesi bir vatandaşın yıllık ekmek tüketimi ise ortalama 50 kg olarak açıklanmaktadır. Ancak bu rakam ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Batı Avrupa’da 2009 ve 2010 yıllarında tüketim artışı gözlense de dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha durağan bir tablo görülmektedir. Yılda yaklaşık 80 kg ekmek tüketen Almanya ve Avusturyalılar, Batı Avrupa ekmek tüketim listesinde ilk sırayı alırken, Birleşik Krallık ve İrlanda ise yılda 50 kg’dan daha az olan ekmek tüketim oranı ile listenin en altındadır.

Avrupa’da ekmek ve fırıncılık ürünleri pazarının yapısı ise ülkeden ülkeye ciddi değişim göstermektedir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta endüstriyel üretim sektörü üretimin yüzde 80’ini temsil ederken, bu oran Almanya’da yüzde 40, Fransa’da yüzde 30, Hollanda’da yüzde 81 ve İspanya’da yüzde 19’dur. Avrupa’da ekmek ve fırıncılık ürünleri üreten toplam 1000 tesis olduğu bilinmektedir. Bu miktar içerisinde en yüksek oran Bulgaristan, Hollanda, Birleşik Krallık ve Finlandiya’dır. Fakat Türkiye ve Yunanistan’da bu oran yüzde 1-3 arasında değişmektedir. AIBI’nin verilerine göre ise endüstriyel fırıncıların oranı yüzde 45, butik fırıncıların ise yüzde 55’tir.

Avrupa’da ayrıca dondurulmuş hamur ve yarı pişirilmiş ürünler pazarı da dikkate değer şekilde yükselmektedir. Süpermarket içlerindeki fırınlar da büyüyen bir trend olmakla beraber Birleşik Krallık’taki ekmek üretiminin yüzde 13’ünü karşılamaktadır. Oysa Birleşik Krallık’ta toplam ekmek üretiminin yüzde 80’i endüstriyel marketlerde, yüzde 7’si ise butik fırınlarda karşılanmaktadır.

Aynı şekilde ABD’de, 2010 yılında ekmeğin perakende satış toplamı 21,4 milyar dolardır. 2006 yılından 2010 yılına kadar perakende satışında yüzde 1,6 oranında büyüme olduğu belirtilmektedir. Kanada Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı bilgiye göre, Amerikalıların tercihi paketlenmiş ekmek. Paketlenmiş ekmek pazarın yüzde 65’ini oluşturmaktadır. Verilere dayanarak, 2006-2011 yılları arasında paketlenmiş beyaz ekmeğe olan talepte düşüş olduğunu söylemek mümkündür.

Buna ek olarak, 2010 yılında tam tahıllı ekmek satış oranı beyaz ekmeği geride bırakmış durumdadır. Bunda üreticilerin ürünlerini çeşitlendirmesinin de etkisi büyüktür. Artan beslenme bilincini takiben, üreticilerin yüksek früktozlu mısır şurubu ve sodyumu azaltması; ayrıca daha etnik malzemeleri ekmeklerde kullanmaları sonucu yaratılan alternatif ekmekler, üretim ve tüketim grafiklerini de etkilemektedir.

Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise ekmek tüketiminin çeşitli faktörlere bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Özellikle Çin, Güney Asya ve Ortadoğu’da buğday pazarının devlet kontrolüne bağlılığı, kent ve kırsal nüfus arasındaki farkın derecesi (gıda tercihleri, işlenmiş ve işlenmemiş gıdalara yönelim açısından farklılıklar) ve gelir artış hızına bağlı olarak ekmek tüketimi de çeşitlenmektedir. Euromonitor verilerine göre; 2005 yılı ekmek satış hacmi yaklaşık 31 milyon ton iken 2010 yılında 37 milyon tona yaklaşmıştır. Aynı şekilde 2005 yılında yaklaşık 61 milyon dolar olan satış değeri, 2010 yılına kadar 14 milyon dolarlık büyüme kaydetmiştir. Ancak 2010-2011 yılları arasında ambalajlı ürünlerde yüzde 18’e varan bir büyüme söz konusudur.

DÜNYA EKMEK VE UNLU MAMULLER TİCARETİ
Birleşmiş Milletler’in verileri incelendiğinde, 2008 yılında unlu mamullerin ithalatında, bir önceki yıla göre %17,4’lük bir artış olduğu görülmektedir. Buna göre; 2006 yılı için 16 milyon 454 bin ton olan toplam ithalat hacmi, 2008 yılında 17 milyon 713 bin tona ulaşmıştır. Aynı şekilde ton başına 1,966 dolar olan birim fiyat, 2008 yılında 2,566 dolara ulaşmıştır. Bisküvi, kek gibi gıdalar ise 2008 yılında 22,700 milyar dolarlık ithalat değeri ile en büyük paya sahiptir. Hemen arkasından 11 milyar dolarlık ithalat değeri ile karışım, hamurlar ve çocuk mamaları gelmektedir. Önceki yıllara kıyasla çalışan kadın nüfusundaki belirgin artış ve pratik seçeneklerin önem kazanması, beraberinde hazır mamaya duyulan ihtiyacı da artırmıştır.

AB ülkelerinin unlu mamuller ithalatındaki payı da oldukça büyüktür. 2006 yılında 27 AB ülkesinin toplam ithalat rakamı 16,6 milyar dolardır. 2008 yılında ise bu rakam 23,5 milyar dolara yükselmiştir. AB ülkelerinin pazardaki toplam payının ise yüzde 51,59 olduğu belirtilmiştir.

Unlu Mamuller Sektör Raporu’nda yer alan bilgiye göre, dünya fırıncılık ürünleri pazarı 2001-2010 yılları arasında yıllık yüzde 3,9 bileşik büyüme oranı göstermiştir. Avrupa’nın baskın durumda olduğu fırıncılık ürünleri piyasasında, Asya ve Pasifik bölgesinin büyüme oranı ise yüzde 6,93’dür. Bu hızlı büyüme, gelişen bir pazar olarak Asya ve Pasifik bölgesindeki potansiyelin dikkat çektiğinin göstergesidir.

 

Kontrol edin

Ekmek İsrafına Yönelik Kampanyalar Etkili Oldu, Artık Bayat Ekmekler Değerlendiriliyor

Her yıl Her yıl 500 bin tondan fazla ekmeğin çöpe atıldığı ülkemizde israf ile ilgili …