Dünya Bisküvi Pazarı ve Türkiye

“Dünya tatlı bisküvi pazarı, 2010 ve 2014 yılları arasında yüzde 3,2’lik bir büyüme göstererek 2014 yılında 42, 750 milyar dolarlık bir pazar payına ulaşmıştır. Bu büyüme ağırlıklı olarak Asya ülkeleri, özellikle de Hindistan kaynaklıdır.”

biskuviHer geçen yıl artış gösteren bisküvi tüketimi, bisküvi pazarının da gelişmesine ve ihracata yönelik yatırımlar için cazip bir alanın açılmasına neden olmaktadır. Dünya tatlı bisküvi pazarı, 2008 yılında 35,2 milyar dolar değerine ulaşmıştır; 2014 yılında ise bu değer yüzde 3,2 artış göstererek 42 milyar dolara ulaşmıştır.

Tüm dünyada beslenmeye yönelik talepler giderek artmakta ve bisküvi tüketimi de buna bağlı olarak giderek yükselmektedir. İş hayatı ve hareketli yaşam yoğunluğu arttıkça yemek pişirmeye ayrılan süre de azalmakta, gelir seviyeleri arttıkça atıştırmalık kategorisindeki bisküvilerin tüketimi de artmaktadır. Bu sebeple tüketimdeki artış aynı anda tüm dünyadaki bisküvi pazarını da etkilemektedir.

İlk zamanlar lüks bir tüketim maddesi sayılan bisküvi, bugün toplumun hemen her kesiminden insanın tükettiği bir gıda haline gelmiştir. Fakat beslenme trendleri “sağlıklı” kavramı etrafında gelişmektedir; bu sebeple bisküvi üreticileri, hedef tüketicilerin taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak, şeker hastaları için diyet bisküvileri, çocuklar için mama bisküvileri, özel kahvaltılık bisküviler, besleyici ve zayıflatıcı özellikte kepekli, yulaflı veya çavdarlı bisküviler gibi çeşitlerle üretimde çeşitlemeye gitmektedir.

Avrupa ve Amerika’da da sağlıklı ürünler üretme eğiliminde olan bisküvi sanayii, hem lezzetli ve tüketicilerin damak zevkine hitap eden hem de sağlıklı ürünler üretme çabasındadır. Bu amaçla yağ oranı oldukça düşük çeşitler piyasaya sürülmektedir. Özellikle, ABD’de düşük yağ kullanımlı teknolojileri geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Bisküvi sektörünün en hızlı büyüyen kısmını yağsız ve düşük yağlı ürünler oluşturmaktadır.

DÜNYA BİSKÜVİ ÜRETİMİ
Dünya bisküvi üretiminde ve ihracatında AB ülkeleri (özellikle İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda) ve Kanada ön sırada yer almaktadır. Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Derneği’nin (CAOBISCO) verilerine göre; AB, İsviçre ve Japonya’nın toplam bisküvi üretimi, 2011 yılında 4 milyon 463 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 2,7’lik bir düşüşe, 2006-11 arasındaki 5 yıllık süreçte ise yüzde 1’lik bir artışa işaret etmektedir.

2011 yılında AB ülkeleri içerisinde en yüksek üretim miktarı 731 bin tonla Almanya’ya aittir. Almanya’yı 655 bin tonla İtalya, 562 bin tonla İngiltere, 447 tonla İspanya ve 404 tonla Fransa takip etmektedir. Aynı dönemde İsviçre’nin üretimi 47 bin tonda kalırken Japonya’nın üretimi 242 bin tona yükselmiştir.

ValueNotes Database’in 2015 tarihli verilerine göre, dünyanın önemli bisküvi üreticilerinden Hindistan, 2005 ve 2013 yılları arasında bisküvi üretimini yüzde 5,9 oranında artırmıştır. 2010 yılında 1,8 milyon ton bisküvi üreten Hindistan, 2011 yılında bu miktarı 1,9 milyon tona, 2012 yılında ise 2 milyon tona çıkarmıştır. 2013 yılında Hindistan’ın bisküvi üretimi 2,1 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Son on yılda ülkenin bisküvi üretimi neredeyse iki katına çıkmıştır.

DÜNYA BİSKÜVİ TÜKETİMİ
MarketLine Industry Profile’ın hazırladığı Kasım 2015 tarihli rapora göre, dünya bisküvi tüketimi 2010 ve 2014 yılları arasında yüzde 3,5 oranında artış göstererek 11, 798 milyon tona ulaşmıştır. Bisküvi tüketimindeki bu artış ağırlıklı olarak Asya ülkelerinden kaynaklanmaktadır. Ancak, Avrupa bisküvi tüketimindeki beklentiler artış eğilimi göstermemektedir. Bölgedeki mali daralma buna sebep olarak gösterilmektedir.

Euromonitor’un 2014 tarihli verilerine göre, dünya tatlı bisküvi tüketiminin en yoğun olduğu bölge batı Avrupa’dır. Batı Avrupa’yı Doğu Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika bölgeleri takip etmektedir. CAOBISCO verilerine göre; 2009 yılında 3 milyon 913 bin ton olan AB bisküvi tüketimi, 2010 yılında 4 milyon 120 bin tona yükselmiştir. 2011 ve 2012 yıllarında tekrar 4 milyon tona gerileyen bisküvi tüketimi 2013 yılında 4 milyon 128 bin tona ulaşmıştır. 2012 yılında tüketilen bisküvi miktarı ise tekrar 4 milyon 84 bin ton olarak kaydedilmiştir.

AB ülkelerindeki en yüksek tüketim oranı 641 bin tonla İtalya ve 638 bin tonla Almanya’ya aittir. Bisküvi tüketiminde İtalya ve Almanya’yı 578 bin tonla Fransa ve 525 bin tonla Birleşik Krallık, takip etmektedir. Bisküvi tüketiminin bir hayli yoğun olduğu AB ülkelerinde 2011 yılında kişi başı ortalama tüketim 7,74 kg, 2012 yılında 7,78 kg, 2013 yılında ise 7,95 kg olarak kaydedilmiştir. 2014 yılı kişi başı tüketim miktarı ise 7,84’tür. Kişi başı tüketimde önde gelen ilk dört ülke 16,63 kg ile İrlanda, 16,16 kg ile Hollanda, 11,96 kg ile Belçika ve 10,56 kg ile İtalya’dır. Bu ülkeleri 8-10 kg arası değişen tüketim oranlarıyla Bulgaristan, İspanya, Fransa, Slovakya, Danimarka, Slovenya ve Hırvatistan izlemektedir.

DÜNYA BİSKÜVİ PAZARI
Dünya bisküvi pazarı gelecek vadeden bir pazar olarak görülmektedir ve devamlı bir artış grafiği sergilemektedir. Elbette piyasaya sürülen inovatif ürünler uluslararası piyasanın dinamiklerini de değiştirmektedir. Firmaların ürettiği ve piyasaya sunduğu yeni tatlar, biçimler, aromalar ve ilgi çekici ambalajlar her yaştan tüketicinin bisküviye yönelimini artırmaktadır. Sektörde yer alan oyuncular bisküvi pazarını genişletmek için farklı stratejiler geliştirmekte ve tüketicilerin yeni gelişen trendler konusundaki beklentilerini karşılamaktadır. Düşük şekerli ve karbonhidratlı ürünlere yönelik eğilim de hızla arttıkça üreticiler, sağlıklı ve besleyici ürünlerin inovasyonuna yönelmiştir.

MarketLine Industry Profile’ın Kasım 2015 tarihli raporuna göre, küresel tatlı bisküvi pazarı 2014 yılında 42, 750 milyar dolarlık bir pazar payına ulaşmıştır. Dünya bisküvi pazarı 2010 ve 2014 yılları arasında yüzde 3,2’lik bir büyüme göstermiştir. Bu büyüme ağırlıklı olarak Asya ülkeleri, özellikle de Hindistan kaynaklıdır. Datamonitor’ün 2010 yılında hazırladığı bir rapora göre; 2008 yılında dünya tatlı bisküvi pazarı 35,2 milyar dolara (8 milyon ton) ulaşarak 2011 yılı için tahmin edilen değerin de üzerine çıkmıştır. 2013 yılında ise; bu değerin 41 milyar dolar’a ulaştığı tahmin edilmektedir.

Euromonitor’un araştırmasına göre, kişi başı bisküvi tüketimi baz alındığında, en büyük bisküvi pazarı Hollanda’dadır. Hollanda’yı Birleşik Krallık, İrlanda, Yeni Zelanda, İtalya, ABD, Uruguay, Belçika ve Brezilya izlemektedir.

Dünyanın önemli pazarlarından biri olan ABD’de ise 2005 ve 2010 yılları arasında tatlı ve tuzlu bisküvi pazarı yüzde 7,6 oranında büyümüştür. Her ne kadar tuzlu bisküvi pazarı artış göstermeye devam etse de, tatlı bisküvi pazarında yüksek artış beklenmemektedir. Euromonitor’un araştırmasına göre, ABD Bisküvi pazarı, 2010 yılında 6,2 milyar dolarlık Pazar elde etmiştir. Söz konusu pazar payının 2006-2010 yılları arasından değişmeden seyrettiği görülmektedir. 2010-2016 yılları arasında da Pazar hacminde bir değişim beklenmemektedir.

DÜNYA BİSKÜVİ İHRACATI
Dünya bisküvi üretiminde önde gelen AB ülkeleri aynı zamanda dünya bisküvi ihracatında da en önemli ihracatçı ülkeler konumundadır. Dünya tatlı bisküvi ihracatı, 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak yaklaşık 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarak yaklaşık 6,8 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ihracatta ilk sırayı, toplam dünya ihracatından yüzde 12,2 pay alarak 660 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren Almanya alırken, Almanya’yı sırasıyla yüzde 10,1 pay ile Belçika, yüzde 8,5 pay ile Hollanda, yüzde 6,3 pay ile İngiltere ve yüzde 6 pay ile Fransa takip etmektedir. 2011 yılında ise yine Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Kanada dünyanın en önemli ihracatçı ülkeleri arasında yer almıştır. Değer bazında, 2011 yılı dünya toplam bisküvi ihracatının yaklaşık olarak yüzde 40’ı bu ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir.

DÜNYA BİSKÜVİ İTHALATI
2009’da, bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında düşerek 5,4 milyar dolar civarında gerçekleşen dünya bisküvi ithalatında en önemli pazarlar sırasıyla ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve Belçika’dır. Bu 5 ülkenin dünya ithalatındaki toplam payları yüzde 41’dir.

Bisküvi ithalatında ilk sırada, yaklaşık 767 milyon dolar ithalatla dünya toplamından yüzde 14,1 pay alan ABD yer almaktadır. ABD’yi yüzde 9,7 payla Fransa, yüzde 6,8 payla Almanya, yüzde 5,8 payla İngiltere ve yüzde 4,8 payla Belçika takip etmektedir.

2011 yılında da, bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında artarak yaklaşık 6,8 milyar dolara ulaşan dünya bisküvi ithalatında en önemli pazarlar yine ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve Belçika’dır. Bu beş ülkenin 2011 yılında dünya ithalatındaki toplam payları yüzde 38’dir.

Kontrol edin

Ekmek İsrafına Yönelik Kampanyalar Etkili Oldu, Artık Bayat Ekmekler Değerlendiriliyor

Her yıl Her yıl 500 bin tondan fazla ekmeğin çöpe atıldığı ülkemizde israf ile ilgili …