Fabián MENICHELLI, UIFRA: “Rekabete Hazırız”

“2010 ve 2014 yılları arasında, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımlarla kurulu kapasitemizi yaklaşık %25 oranında artırdık. Bu bizi neredeyse 600 bin tonluk yıllık kapasiteye ulaştırdı ve bu gerçekten iyi bir rakam.”

fabianBu sayıda, Arjantin Cumhuriyeti Kuru Makarna Üreticileri Derneği’nin (UIFRA) başkanı Fabián Menichelli’yi ağırlıyoruz. Arjantin makarna sektörü, tüm Amerika kıtasında üçüncü sırada yer alıyor. Son altı yılda yapılan teknik iyileştirmelerle Arjantin’in teknik kapasitesini ciddi şekilde artırdığını belirten Fabián Menichelli, şöyle diyor: “Tedarik anlamında kendi kendimize yetiyoruz ve hiç ithalat yapmıyoruz. Üstelik, ülkemiz şu anda durum buğdayı ve irmik tedarikçisi olarak kendisini daha iyi konumlandırabilecek durumda.”

Menichelli ile Arjantin makarna sektörü, teknoloji yatırımları, üretim kapasitesi ve gelecek projelerden bahsettik. Ayrıntıları Fabián Menichelli’den dinliyoruz.

İlk olarak kendinizden ve UIFRA’dan bahsedebilir misiniz?
Adım Fabián Menichelli. 53 yaşındayım ve şu anda Arjantin Cumhuriyeti’ndeki tüm kuru makarna üreticilerini bir araya getiren derneğin başkanıyım. Derneğimiz 1902 yılında kuruldu ve bu da, bu faaliyetin ülkemizde ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Arjantin’deki makarna sektörü hakkında bilgi verebilir misiniz? Üretilen ürün grupları, teknoloji kullanım seviyesi ve üretim kapasitesi konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Arjantin’deki makarna sektörü, tüm Amerika kıtasında, Brezilya ve ABD’nin hemen arkasından üçüncü sırada. Önemli bilgi olarak, tüm buğday türlerini üretmemizden kaynaklanan görece avantajlarımızdan bahsedebiliriz. Ayrıca, son 6 yılda yaptığımız teknik iyileştirmeler sayesinde kurulu kapasitemizi ciddi şekilde artırdık. Diğer yandan, zayıf noktamız iç pazara aşırı bağımlı olmamız ama biz buna alıştık. Bugünlerde, bunun yeterli olmadığını fark ediyoruz.

Makarna üreticilerinin yeni teknolojilere yaklaşımı nasıl? Son dönemde teknoloji yatırımlarında bir artış görülüyor mu?
2010 ve 2014 yılları arasında, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımlarla kurulu kapasitemizi yaklaşık %25 oranında artırdık. Böylece yaklaşık 600 bin tonluk yıllık kapasiteye ulaştık ve bu gerçekten iyi bir rakam. Maalesef, hiç ihracat yapmıyor oluşumuz, kritik bir fazla arz durumu yaratıyor ve bu da küçük rakiplerimize zarar veriyor.

Arjantin’deki tüm makarna üreticileri, tamamen iç tüketime yönelik üretim mi yapıyor? Ülkenizde bu alanda ihracat faaliyetleri var mı? Varsa, hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz ve bu ihracatların miktarı nedir?
İç pazarda yılda sadece 330 bin ton tüketiliyor ve bu da bizi mevcut ihracat kapasitemizin yaklaşık %40’ında tutuyor. Diğer yandan, ihracat yapmamamızın nedeni küresel düzeyde çok agresif rakiplerin olması ve kendi ülkemizde teşviklerin olmamasıyla ilgili. Son dönemde Arjantin makarna sektöründe herhangi bir fon veya teşvik bulunmuyor. İhracat yapan birkaç firma tek başlarına, dünyanın farklı noktalarında ve düşmanların olduğu bir ortamda rekabet ediyor.

Ülkenizdeki hammadde seviyesi nedir? Hammaddenin ne kadar ülkenizde işleniyor ve ne kadar ithal ediliyor? İthalatta hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz?
Bu anlamda sektörümüz özerk konumda. Tedarik malzemeleri anlamında kendi kendimize yetiyoruz ve hiç ithalat yapmıyoruz. Üstelik, ülkemiz şu anda durum buğdayı ve irmik tedarikçisi olarak kendisini daha iyi konumlandırabilecek durumda.

Sonuç olarak, makarna değer zincirinin her bir halkasında fırsatlar olduğunu görebiliyoruz. Bugüne kadar bu fırsatları heba etmiş olmamız sadece hükümetin sorumluluğu değil, aynı zamanda şirketlerin sorumluluğudur zira yeterince örgütlü değildik.

Arjantin’deki makarna tüketim miktarı ve tüketim kültürü hakkında bilgi verir misiniz? Tüketicilerinizin tercihleri neler?
Yıllık kişi başı tüketim kuru makarnada yaklaşık 7,5 kg ve taze makarnada 1,5 kg. Bunun toplamı 9 kg ediyor. Elbette ülkemiz için bu son derece olgunlaşmış bir pazar ve tüketimin üst limitini kırmak hayli zor. Bu alanda değişim olması için derin kültürel değişiklikler gerekli ve bu da yıllar sürebilir.

Bu anlamda iki ana çalışma hattı belirledik. Biri, durum buğdayının katılımını iyileştirmek; diğeri tüketicinin ürünü kullanma biçimini çeşitlendirmek.

Makarna sektörünün ve tüketim miktarlarının iyileşmesi ve ülkenizin tercihleri anlamında ülkenizde gelecekteki gelişmeler konusunda ne düşünüyorsunuz? Sektörünüzle ilgili gelecekten beklentileriniz nelerdir?
Önceliklerimizden biri sektörün örgütlenmesi. Sektörümüzü şeffaflaştırmamız ve markalaştırmamız gerekiyor. Ülkenin markası: Arjantin Makarnası.

Son 10 yılda faaliyetler daha profesyonel hale geldi. Durduğumuz konumun daha fazla farkına vardık. Ancak asıl olarak uzun vadeli hedeflerden bahsetmeye başladık. Son dönemde hedefimiz, 2019’da yılda 100 bin ton ihracat rakamına ulaşmak.

Makarna sektörü anlamında ülkenizi diğer Amerika ülkeleriyle kıyasladığınızda konumunuzla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelecekte dünyada sektörünüzün konumunu güçlendirmek için neleri hedefliyorsunuz?

Bence fiili olarak, makarna üretimi konusunda bölge ortalamasının üstündeyiz. Brezilya’daki sektör mantıksal olarak bizim hacimlerimizin üstünde ve hala birçok konuda bizim referans kaynaklarımızdan biri. Ancak ben, DNA’mızın da çok farklı olduğuna inanıyorum.

Sektörümüzün yapısı nedeniyle, genel anlamda İtalya’daki sektörle büyük benzerlikler taşıdığımızı görüyorum. Durum buğdayımız, kültürel mirasımız ve ülkenin dört bir yanında yüksek katma değerli küçük zanaatkar firmalarımız var.

Sektörünüzde halihazırda devam eden veya gelecek yıllarda uygulanacak projeler var mı?
Sektörümüzü dünyaya yeniden tanıtmak istiyoruz. Kalite açısından rekabete hazır olduğumuzu ve ciddi, güvenilir tedarikçiler olduğumuzu göstermek istiyoruz. İşi gerçekten düzgün yapma niyetiyle geri geldik.

Kontrol edin

IMG_0619

“Keşke İngiltere de Türkiye kadar ekmek tüketse”

Uluslararası Endüstriyel Ekmek Üreticileri Birliği (AIBI) Başkanı Joseph Street: “Türkiye’de ekmek tüketim miktarı son dönemde …